Spotkanie z drugim człowiekiem w trakcie sesji to dla mnie zawsze głębokie, wzruszające, prawdziwe i osobiste spotkanie również z Bogiem, który okazuje swoją Miłość i Miłosierdzie. Każdy z nas nosi w duszy, sercu, ciele i umyśle wiele zranień, uwikłań czy zniewoleń, które tylko Jego  Miłość Miłosierna może w nas zagoić, rozwiązać, uwolnić. Dlatego uważam Go za najdoskonalszego i najukochańszego terapeutę, który okazuje nam swoje uzdrawiające Miłosierdzie poprzez uzdrawianie i uwalnianie w nas tego, co jeszcze oddziela nas od pełni Jego Miłości.

Niejako dodatkowym skutkiem jest uwolnienie nas od przyczyn naszych ludzkich problemów i pogubień.

Tylko Bóg tak naprawdę zna nasze wnętrze i całą historię naszych zranień i ludzkich pogubień, która wykracza często poza nasze świadome jej rozumienie czy przeżywanie np. nasze historie rodowe, historie naszych rodziców i naszego poczęcia, historię naszego okresu prenatalnego, niemowlęcego, to co wyparliśmy itd. Tylko On zna prawdę zarówno o tym jak nas skrzywdzono jak i o tym jak my krzywdziliśmy innych.  Tylko On pokazuje prawdę o tym jakie jeszcze aspekty naszego życia są nadal zniewolone, fałszywe czy krzywdzące.

Najpiękniejszym owocem sesji, jest moment kiedy oprócz uzdrowienia przyczyn problemów, a tym samym radykalnej, pozytywnej zmiany życia danej osoby, następuje doświadczenie więzi z kochającym Bogiem. Wtedy to co wydawało się końcem, staje się przepięknym początkiem. Na tym etapie często zapraszam osoby do korzystania z sesji, aby głównie pogłębiać relację z Bogiem. Sesji, które mają pomóc nie tylko być na Jego podobieństwo jako Jego dziecko, ale również żyć na Jego podobieństwo już jako Jego syn lub córka.

W trakcie sesji (zarówno on-line jak i w trakcie fizycznego spotkania) towarzysze w bardzo różnych aspektach/tematach zarówno ludziom doświadczającym więzi z żywym Bogiem jak i ludziom nie wierzącym/poszukującym.

Zapraszam Cię jeżeli czujesz, w sercu że potrzebujesz towarzyszenia, w szczególności choć nie tylko w jednym z następujących obszarów: